Executive Committee

S.N. Name Designation
1. Mr. Uddhav Raj Bhattarai Chairperson
2. Prof. Dr. Sadan Kumar Bhagat Vice-Chairperson
3. Ms. Sujata Baniya Chhetri Secretary
4. Ms. Shanti Sharma Pokharel Treasurer
5. Ms. Yasodha Nakarmi Shrestha Member
6. Mr. Rajkumar Trikhatri Member
7. Ms. Pratistha Pyakurel Member